KẾT QUẢ CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP THÀNH PHỐ LỚP 11 - NĂM HỌC 2012 - 2013

KẾT QUẢ CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP THÀNH PHỐ LỚP 11 - NĂM HỌC 2012 - 2013
(Kèm theo công văn số 3713 /SGD&ĐT-GDTH ngày 15 / 3 /2013)
TT ID Họ và tên
Năm sinh
(ngày,tháng,
năm)
Lớp Điểm Thời gian thi Số
lần thi
Trường Đạt giải
1 109963891 Nguyễn Phương Thảo 10/07/1996 11 Anh 2020 27 phút 2 giây 1 THPT Chu Văn An Nhất
2 109942033 Nguyễn Thị Bích Ngọc 21/12/1996 11 Anh 1970 29 phút 4 giây 1 THPT Chu Văn An Nhất
3 110080663 Phạm Lan Chi 25/4/1996 11 Anh 1930 29 phút 57 giây 1 THPT Chu Văn An Nhì
4 110077033 Nguyễn Ngọc Vi Anh 15/12/1996 11A2 1830 28 phút 38 giây 1 THPT Ngọc Hồi Nhì
5 110054138 Hà Phương Anh 09/04/1996 11A1 1750 30 phút 00 giây 1 THPT Ngọc Hồi Nhì
6 110081827 Lâm Phượng Chi 23/8/1996 11A1 1730 30 phút 00 giây 1 THPT Nguyễn Siêu Ba
7 110003351 Lương Ngô Ngọc Mai 29/1/1996 11A4 1530 30 phút 00 giây 1 THPT Nguyễn Siêu Ba
8 110162715 Lê Đình Quyền 23/10/1996 11D 1420 30 phút 00 giây 1 THPT Ngọc Hồi Ba
9 106118037 Nguyễn Đức Dương 27/12/1996 11A1 1220 29 phút 59 giây 1 THPT Nguyễn Siêu Ba

Tải quyết đinh + danh sách tại đây