Thi đua tuần 24 - HKII

Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Cảnh

Nguồn tin: Trường THPT Ngọc Hồi