Tổng hợp nề nếp học sinh tuần 16

Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Cảnh

Nguồn tin: Trường THPT Ngọc Hồi