Tổng hợp thi đua tuần 23 - KHII

Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Cảnh

Nguồn tin: Trường THPT Ngọc Hồi