THPT Ngọc Hồi Có 11 thi sinh tốt nghiệp THPT xếp loại Giỏi

THPT Ngọc Hồi Có 11 thi sinh tốt nghiệp THPT xếp loại Giỏi
Năm nay Trường THPT Ngọc Hồi đỗ 100% tốt nghiệp, xếp thứ 2 toàn thành phố. trong đó có 11 học sinh xếp loại Giỏi chủ yếu tập chung lớp 12A1
NEWSFULL "
Họ Và tên Lớp Giới Tính Văn Hóa Địa Sử Toán Anh Tổng
Lục Thị Vân Anh 12.A1 Nữ 8 10 7 7 10 9 51
Nguyễn Hồng Anh 12.A1 Nữ 7.5 10 7.5 8.5 9.5 8.5 51.5
Nguyễn Thị Kim Anh 12.A1 Nữ 8 10 8 8.5 10 9 53.5
Nguyễn Thị Hằng 12.A1 Nữ 7 10 7.5 7.5 10 9 51
Lã Diệu Hương 12.A1 Nữ 7 10 8.5 8 10 8.5 52
Phạm Lan Hương 12.A1 Nữ 7.5 10 7.5 8 10 9.5 52.5
Phan Thị Minh Nguyệt 12.A1 Nữ 8 10 9 8 10 8.5 53.5
Lê Gia Nhã 12.A1 Nam 8 10 7.5 7.5 9.5 9 51.5
Mai Trang 12.A1 Nữ 7 10 7.5 8 10 7.5 50
Phạm Thị Thu Ngọc 12.A2 Nữ 7 9.5 7.5 9 10 8 51
Nguyễn Minh Hằng 12.A3 Nữ 8 9.5 7 7.5 10 8 50

Website: http://c3ngochoi.edu.vn/diemthi2010

 

"