Thi giáo viên giỏi cấp cụm

Cô giáo Đào Thị Ngọc Ánh - môn GDCD - trong Hội thi GVG

Cô giáo Đào Thị Ngọc Ánh - môn GDCD - trong Hội thi GVG

Sáng ngày 13/11/2012, các cô giáo Trần Thị Thu Hiền, Đào Thị Ngọc Ánh, Chử Thanh Nga đã bước vào vòng thi GVG cấp cụm THPT Hoàng Mai - Thanh Trì.
Theo kế hoạch thi Giáo viên giỏi cấp Thành phố, trong tháng 11 năm 2012, cụm các trường THPT Hoàng Mai - Thanh Trì đã tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cấp cụm. Hội thi đã thành công tốt đẹp, có 06 thầy, cô giáo được lựa chọn vào tham dự Hội thi cấp Thành phố. Trường THPT Ngọc Hồi có 02 cô giáo sẽ tham gia. Đó là cô Đào Thị Ngọc Ánh - môn GDCD và cô Chử Thị Thanh Nga - môn Hóa học.

Nguồn tin: Trường THPT Ngọc Hồi