Kế quả thi học sinh giỏi cấp Thành Phố của Trường THPT Ngọc Hồi

Kế quả thi học sinh giỏi cấp Thành Phố của Trường THPT Ngọc Hồi
Danh sách kết quả thi học sinh giỏi cấp TP của trường THPT Ngọc Hồi
  
Kết quả học sinh giỏi 2012-2013
               
STT SBD Họ và tên   Lớp Môn thi Trường THPT Điểm
94 T083 CAO VIỆT HƯNG   12A1 Toán Ngọc Hồi 13.50
260 T017 ĐÀO LINH CHI   12A1 Toán Ngọc Hồi 5.50
301 T171 NGUYỄN VĂN TRỌNG   12A1 Toán Ngọc Hồi 4.00
324 T153 CHỬ VĂN THÀNH   12A1 Toán Ngọc Hồi 2.50
             
136 L057 ĐINH THỊ THU HIỀN 10/05/1995 12A1 Vật lý Ngọc Hồi 12.00
138 L086 VŨ NGỌC LÂM 16/04/1995 12A1 Vật lý Ngọc Hồi 12.00
200 L096 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 26/02/1995 12A1 Vật lý Ngọc Hồi 9.50
302 L078 NGUYỄN HỒNG HUYNH 05/11/1995 12A1 Vật lý Ngọc Hồi 4.50
Hoá              
25 H099 ĐỖ THU HƯƠNG 27/01/1995 12A1 Hóa học Ngọc Hồi 16.00
59 H003 CHỬ ĐỨC ANH 12/02/1995 12A1 Hóa học Ngọc Hồi 14.25
61 H103 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 24/08/1995 12A1 Hóa học Ngọc Hồi 14.25
105 H178 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 03/12/1995 12A1 Hóa học Ngọc Hồi 13.00
Sinh              
45 S028 AN MẠNH CƯỜNG 25/04/1995 12A1 Sinh học Ngọc Hồi 14.75
83 S145 VŨ THỊ MINH TÂM 16/12/1995 12A1 Sinh học Ngọc Hồi 13.00
107 S146 LÊ MẠNH THẮNG 24/01/1995 12A8 Sinh học Ngọc Hồi 12.25
116 S077 TRƯƠNG XUÂN HƯƠNG 23/12/1995 12A1 Sinh học Ngọc Hồi 12.00
Tin              
58 I049 LƯU MINH CHÂU 22/09/1995 12A1 Tin học Ngọc Hồi 10.25
81 I092 PHÙNG TIẾN THÀNH 13/05/1995 12A7 Tin học Ngọc Hồi 10.00
122 I070 TỐNG QUANG KHÁNH 07/04/1995 12A3 Tin học Ngọc Hồi 5.00
Văn              
225 V175 LÊ THỊ HOÀI THU 18/08/1995 12D Ngữ văn Ngọc Hồi 11.00
233 V217 NGUYỄN HẢI YẾN 10/10/1995 12D Ngữ văn Ngọc Hồi 11.00
304 V149 NGUYỄN THỊ DUNG NHI 16/02/1995 12D Ngữ văn Ngọc Hồi 10.00
364 V130 NGUYỄN HẰNG NGA 20/02/1995 12A8 Ngữ văn Ngọc Hồi 8.50
Sử              
67 U070 NGUYỄN THỊ HIỂN 20/06/1995 12A8  Lịch sử Ngọc Hồi 14.00
144 U045 PHẠM THỊ PHƯƠNG DUNG 08/07/1995 12D  Lịch sử Ngọc Hồi 12.00
162 U149 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 07/09/1995 12D  Lịch sử Ngọc Hồi 12.00
164 U157 TẠ THỊ PHƯƠNG QUỲNH 17/11/1995 12A7  Lịch sử Ngọc Hồi 12.00
Địa              
63 D137 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT 20/04/1995 12D Ngọc Hồi 13.50  
134 D197 PHẠM THỊ TUYỀN 23/02/1995 12A7 Ngọc Hồi 11.25  
175 D159 LÊ XUÂN SONG 19/05/1995 12D Ngọc Hồi 10.00  
255 D183 BÙI THU TRANG 07/03/1995 12D Ngọc Hồi 8.00  
Anh              
135 A123 NGUYỄN THUỲ LINH 13/06/1995 12A5 Ngọc Hồi 13.00  
204 A220 NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG 23/07/1995 12A4 Ngọc Hồi 11.00  
237 A221 ĐÀO ANH TÚ 20/08/1995 12D Ngọc Hồi 10.00  
355 A050 TRẦN PHƯƠNG DUNG 07/12/1995 12D Ngọc Hồi 6.00